Allmänt

1. Varför ska jag investera i solpaneler?

Att investera i solceller kan ha flera fördelar både för miljön och ekonomiskt. Här är några skäll till varför du kan överväga att investera i solceller.

1: Spara penar på elkostnader: Genom att använda solenergi istället för att köpa el från ditt energibolag kan du spara pengar på din elkostnad.

2: Öka värdet på ditt hem: Att ha solceller installerade kan öka värdet på ditt hem, vilket kan vara en fördel om du planerar att sälja det i framtiden. 

3: Minska din klimatpåverkan: Solenergi är en ren och förnybar energikälla, vilket minskar din klimatpåverkan och bidrar till en mer hållbar framtid.

4: Förbättra ditt företags image: Om du driver ett företag kan att investera i solceller visa upp ditt företags engagemang för miljön och hållbarhet, vilket kan förbättra dess image och locka fler kunder. 

Sammanfattningsvis kan att investera i solceller ge både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

2. Har hasol egna elektriker och montörer? 

ja, vi har egna elektriker och montörer för installationen av solpaneler, laddstationer och batterier. Alla våra anställda får lämplig utbildning och erfarenhet för att genomföra installationer på ett säkert, snyggt och effektivt sätt.  

3. Hur lång tid tar det att få en offert?

Det är viktigt för oss att våra kunder får en snabb och noggrann offert för installation av solpaneler. Därför strävar vi efter att ge våra kunder en snabb och effektiv service när det gäller att utvärdera deras behov. Vi erbjuder även en gratis konsultation för att hjälpa våra kunder att förstå de olika alternativen som finns tillgängliga, samt de potentiella fördelarna och kostnaderna för varje alternativ. Vi tror att genom att erbjuda både snabbhet och kunskap kan vi ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om installationen av solpaneler.    

4. Varför hasol? och är det tryggt att köpa solpaneler av hasol?

hasol har ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och kundservice. Företaget arbetar endast med professionella och certifierade solcellsinstallatörer för att garantera att alla installationer utförs på ett korrekt och säkert sätt. hasol erbjuder också omfattande garanti på sina produkter och installationstjänster, vilket ger kunderna trygghet och förtroende när de gör affärer med företaget. Tack vare hasols engagemang för högsta kvalitet och kundservice är det tryggt och säkert att göra affärer med dem när det gäller solcellsinstallationer. 

Administration 

1. Behöver man ha bygglov för installation av solceller?

I många fall behöver man inte ansöka om bygglov för installation av solceller på tak eller fastighet. Det beror dock på var man befinner sig och vilka regler som gäller i den specifika kommunen eller regionen. Vanligtvis kan mindre installationer eller de som kräver strukturella förändringar på fastigheten kan behöva tillstånd. 

2. Vilka garantier erbjuder hasol? 

Vi är mycket stolta över att erbjuda högkvalitativa solpanelsystem med en garanti på 30 år. Dessutom har våra montagesystem en garanti för hela 35 år, vilket ger våra kunder maximala säkerhet och trygghet. Vårt mål är att ge våra kunder produkter av högsta kvalitet som hållbara och pålitliga under lång tid framöver.   

3. Hur fungerar det att sälja solel till elbolagen?

Att sälja solel innebär att du producerar överskott av energi med dina solpaneler och säjer tillbaka den till elnätet. När dina solpaneler producerar mer energi än vad du förbrukar i ditt hem, kan du sälja överskottet till ditt elbolag. Detta koncept kallas nettoenergi eller nettodebitering och innebär att du får ersättning för den energi du säljer tillbaka till elbolaget. Hur mycket du får betalt beror på marknadspriset för elenergi och de regler som gäller i din region. För att kunna sälja solel behöver du ha en solpanelsinstallation som är ansluten till elnätet och uppfyller reglerna och bestämmelserna som gäller.  

4. Är hasol en registrerad elinstallatör hos elsäkerhetsverket? 

Vi är mycket stolta över att informera våra kunder om att hasol är registrerad hos elsäkerhetsverket. Detta betyder att vårt företag uppfyller de standarder och krav som krävs för att utföra solpanelsinstallationer på ett säkert och korrekt sätt enligt gällande regler och bestämmelser. Genom att anlita oss kan våra kunder vara säkra på att deras installation av solceller kommer att utföras av erfarna och certifierade proffs med högsta säkerhetsstandard.      

5. Måste jag anmäla till min elleverantör om att jag installerade solceller?

Vi på hasol erbjuder en komplett service när det gäller installation av solceller. Det innebär att vi inte bara levererar högkvalitativa solpanelsystem och monteringslösningar, utan också sköter all pappersarbete för att ansluta ditt system till elnätet. Vi hjälper till med både föranmälan och färdiganmälan till ditt elbolag, vilket sparar dig tid och energi samtidigt som du kan vara säker på att allt görs på ett korrekt sätt. Vår målsättning är att göra processen så smidig och enkel för våra kunder som möjligt, från början till slut.   

Teknik

1. Hur fungerar en solcellsanläggning? 

En solcellsanläggning består av solpaneler som är placerade på tak eller marken och är anslutna till ett invertersystem som omvandlar solstrålningen till användbar ström som kan användas i ditt hem eller säljas tillbaka till elnätet. Solpanelerna består av material som kallas halvledare som genererar en elektrisk laddning när solljus träffar dem. Denna elektriska energi överförs sedan till invertersystem, där den omvandlas till växelström som kan användas i hushållsapparater och elektronik. Ett solcellsmonteringssystem håller solpanelerna på plats och brukar monteras på tak eller marken med hjälp av speciella fästen och konstruktioner. Solcellsanläggningar är en hållbar och pålitlig energikälla som kan bidra till minskad energiförbrukning och ökad energieffektivitet i ditt hem eller företag.     

2. Vad är en växelström och hur fungerar den?

En växelriktare ( inverter ) är en elektronisk apparat som används i solcellsinstallationer för att omvandla likström från solpanelerna till växelström som sedan kan användas i ditt hem eller säljas tillbaka till elnätet. Växelriktaren fungerar genom att konvertera den likström som genereras av solcellerna till växelström med en frekvens som matchar elnätets frekvens. Det finns olika typer av växelriktare, inklusive sträng- och mikroväxelriktare, som används beroende på solcellsinstallationens storlek och placering. Växelriktare är en viktig del av solcellsinstallationen eftersom de säkerställer att energi som genereras från solpanelerna kan användas och distribueras effektivt och på säkert sätt.     

3. Får man installera solpaneler själv? 

Det är viktigt att påpeka att installation av solpaneler är en komplex process som kan innebära risker och faror för både människor och fastigheter. Enligt lagar och bestämmelser måste solcellsinstallationer utföras av professionella och auktoriserad installatör som har rätt utbildning och erfarenhet för att säkerställa att installationen genomföras på ett säkert sätt. Därför rekommenderar vi att man inte installerar solpaneler själv utan anlitar experter på området som kan garantera att installationen utförs på ett säkert och korrekt sätt.  

4. Vad är solceller gjorde av?

hasol använder endast monokristallina solpaneler i sina solcellsinstallationer. Dessa paneler har högsta verkningsgrad och ger maximala energiproduktion från solljuset men något dyrare än polykristallina solceller. Monokristallina paneler är också mer hållbara och kan på så sätt ge en längre livslängd för solcellsinstallationen. hasols fokus på kvalitet och hållbarhet i sina solcellsinstallationer gör att valet av monokristallina solpaneler är ett optimalt val för att ge optimal energiproduktion och långvarig användning av installationerna.     

Hör av dig för en gratis konsultation!